DUYURULAR

Kurumsal Eğitim Programlarımız

 • E-PAZARLAMA / E-TİCARET EĞİTİM PROGRAMI

  - E-Ticaretin tanımı
  - İnternette pazarlamanın tanımı
  - E-Ticaret ve internette pazarlamanın farkı
  - İnternetin ortaya çıkışı
  - E-Ticaret
  - E-Ticaret kavramı
  - E-Ticaretin etkileri
  - E-Ticaretin unsurları
  - E-Ticaret araçları
  - E-Ticarette hukuk
  - E-Ticarette güvenlik
  - İnternette pazarlama
  - İnternet üzerinde pazarlamanın ortaya çıkışı
  - İnternette pazarlar
  - İnternette pazarlamanın özellikleri
  - İnternette pazarlamanın yararları ve sakıncaları
  - İnternette pazarlama için gerekli alt yapı
  - İnternette pazarlama süreci
  - İnternette pazarlama uygulamaları
  - Özet ve değerlendirme
 • ETKİN DİNLEME VE HATIRLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Yaratıcı insanların kişilik profili (Bireysel Eğitim Programı)
  - Yaratıcılık = Bilgi + Düşünce + Hayal Gücü
  - Beynimin yarımküreleri
  - Düşünce Denizinde neler var?
  - Yaratıcılık eğilimim ne düzeyde?
  - Yaratıcılığımın düşmanları
  - Yaratıcılıkla tanışalım
  - Egzersiz: Yaratıcılığımı geliştiriyorum
  - Egzersiz: Takım Oyunu: "Fikir satmak" - 2020 yılında şirketim
  - Yaratıcılıkla dost oluyorum.
  - Çubuklardan üçgen yapmak
 • KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ ISO 9001 / HACCP / OHSAS PLANLAMA UYGULAMA EĞİTİM PROGRAMI

  - TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetimi Sistem Yaklaşımı
  - Kalite Kavramları Tanımlar
  - Kalite Yaklaşımları
  - Kalite Maliyetleri
  - Kalite Yönetim Prensipleri
  - TS EN ISO 9000 Kalite Yönetimi Sisteminin Kapsamı
  - TS EN ISO 9001:2000
  - Proses Yaklaşımı
  - Gıda Güvenliğinde Sistem Yaklaşımı
  - Gıda Sektöründe Kalite ve Güvenlik Yönetimi
  - Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (Haccp)
  - Önemli Haccp Terimleri Ve Haccp İlkeleri
  - Haccp Sisteminin Uygulanması
  - Haccp Uygulanmasının Sağlayacağı
  - Haccp ve Kalite Yönetim Sisteminin Entegrasyonu
  - İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetimi Sistemi
  - Kaza Teorisi
  - Kaza Maliyeti
  - İş Kazalarının Etkileri
  - Meslek Hastalığı
  - OHSAS 18001
  - İş Sağlığı İş Güvenliği İçin Çerçeve
  - Risk Tayin Prosesi
  - İSG Programının Planlanması
  - OHSAS ve Kalite Yönetim Sisteminin Entegrasyonu
  - Kalite Yönetimi Sistemlerinin Yasal Boyutları
  - Yasal Yükümlülükler
 • YÖNETİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI

  - Yönetim kavramı
  - Yönetimin fonksiyonları
  - Yönetici
  - Yöneticinin görevleri
  - Yöneticilerin sahip olması gereken beceriler
  - İyi bir yöneticinin özellikleri
  - Stratejik yönetim sürecinde misyon ve vizyon oluşturma
  - Stratejik yönetim sürecinde amaç ve hedef belirleme
  - Stratejik planlama
  - Liderlik
  - İşletmelerde gruplar
  - Karar verme ve karar verme süreci
  - Yetki ve yetki devri
  - Motivasyon
  - İletişim
  - Değişim yönetimi
  - Zaman yönetimi
  - Toplantı yönetimi
  - Çatışma ve çatışma yönetimi
  - Yaratıcılık
  - Küreselleşme ve yönetim
  - Özet ve değerlendirme
 • FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS EĞİTİM PROGRAMI

  - Muhasebe Sisteminin Temelleri
  - İşletme ve Muhasebe Sistemi
  - Tanımlayıcı Model Olarak Muhasebe
  - Muhasebenin Bölümleri ve İşlevleri
  - Muhasebenin Ölçü Birimi ve Büyüklükleri
  - Finansal Muhasebenin Kavram ve Elemanları
  - Finansal Muhasebenin Yapısı ve Muhasebe Döngüsü
  - Kısa Dönem Gelir Tablosu
  - Kısa Dönem İşletme Kararları
  - Katkı Analizi
  - Birim Maliyet Hesaplama ve Doğrusal Programlama
  - Standart Maliyet Hesaplama
  - Standart Birim Maliyetler ve Sapmalar
  - Standart Maliyetlerle İlgili Muhasebe Kaydı
  - Standart Maliyetler ve Başarı Değerleme
  - Bütçe Yapma Bütçe Kavramı ve İşletme Bütçesi
  - Esnek Bütçe
  - Kapasite ve Kapasite Kullanımı
  - Sabit ve Değişken Maliyetler
 • MOTİVASYON EĞİTİM PROGRAMI

  - İhtiyaçlar ve istekler
  - Güdüler
  - Motivasyonun tanımı ve önemi
  - Yönetici açısından
  - Çalışan açısından
  - Aile ve arkadaş çevresi açısından
  - Motivasyonda özendirici araçlar
  - Psikososyal araçlar
  - Çalışmada bağımsızlık
  - Sosyal katılma
  - Değer ve statü
  - Gelişme ve başarı
  - Çevreye uyum
  - Öneri sistemi
  - Psikolojik güvence
  - Örgütsel ve yönetsel araçlar
  - Amaç birliği
  - Yetki ve sorumluluk dengesi
  - Eğitim ve yükselme
  - Kararlara katılma
  - Bireysel motivasyon için altın tavsiyeler
  - Liderlik ve motivasyon
 • ETKİLEYİCİ KONUŞMA VE DİKSİYON EĞİTİM PROGRAMI

  - Telaffuz Çeşitleri (Bireysel Eğitim Programı)
  - Tekerleme çalışmaları
  - Melodik Konuşma
  - Ses renklerinin bilinçli hale getirilmesi
  - Konuya ve muhataba uygun konuşma
  - Nefesin Kullanımı
  - Diyafram çalışmaları
  - Vurgu ve Tonlama Teknikleri
  - Anlatımda Hayalin Kullanımı
  - İkna Teknikleri
  - Topluluk Önünde Konuşma
  - Hakimiyet kurma
  - Doğru İletişim
  - Hazırlık
  - Güne ve görüşmelere
  - Kıyafet Seçimi
  - Vücut Dili
  - Doğru kullanımı- Faydaları
  - Görgü ve Nezaket Kuralları
  - Mülakat Teknikleri
 • ETKİN YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK EĞİTİM PROGRAMI

  - Lider kimdir?
  - Lider/yönetici farkı
  - Liderlik geliştirmeye ne kadar gereksinim var?
  - Kişisel liderlik ölçümü
  - Liderlik geliştirme için kilit sorular Liderlik geliştirme için kilit sorular
  - Bir lider ne yapabilir?
  - Liderlikte ortak özellikler
  - Güdüleme
  - Bir grup nasıl motive edilir?
  - Etkili sunuş teknikleri
  - Etkili soru yanıtlama
  - Liderlik stili
  - Liderlik türleri
  - Sorun çözme ve çelişkileri halletme
  - Karar verme yöntemleri
  - Takım çalışmasının felsefesi
  - Zaman yönetimi
  - Liderliğin bedeli
  - Etkili bir liderlik için altın öneriler
 • ETKİNLİK YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Kampanya çeşitleri
  - Başarılı kampanyaların özellikleri
  - Kampanya planlaması
  - Hedef, zamanlama, bütçe belirlenmesi
  - Tema ve medya seçimi
  - Beklenmedik olaylara karşı hazırlık
  - Kampanyanın uygulamaya geçirilmesi
  - Taktikleri stratejilere dönüştürme
  - Bilgilendirme
  - Sorunları çözme
  - Kampanyanın değerlendirilmesi
  - Davranışlarda değişiklik yaratma
 • HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİM PROGRAMI

  - Halkla ilişkilere giriş ve temel kavramlar
  - İletişim kanalları ve medya
  - Basında ilişkiler
  - Radyo ve TV’nin halkla ilişkilerde kullanımı
  - Kuruluş yayını
  - İnternet
  - Kurumsal halkla ilişkiler
  - Motivasyon
  - Protokol ve giyim kuralları
  - Kriz yönetimi
  - Sponsorluk
 • KARİYER YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Çalışma hayatında başarılı olabilmenin yolları ve bu yönde hazırlanma
  - Özsaygı ve özgüven geliştirme
  - İlgi, yetenek ve meslek değerlerini tanıma
  - Karar verme becerileri geliştirme
  - Plan yapma ve organizasyon becerisi geliştirme
  - İşgücü piyasası bilgilerini etkin kullanma
  - Etkili iş arama stratejileri
  - Özgeçmiş yazma teknikleri
  - Mülakatta başarılı olmanın yolları
  - İşte tutunmanın yolları
 • LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Temel lojistik prensipleri
  - Taşıma, lojistik nedir? Entegre lojistik görüşü, temel lojistik unsurlar
  - Modern ekonomide lojistik yönetiminin önemi
  - Taşıma türlerinin özellikleri , lojistikte organizasyonlar , lojistik entegrasyon tipleri
  - Şirket içi lojistik ilişkiler , tedarik zincirinde lojistik ilişkiler , tedarik zinciri halkaları
  - Planlama ve kontrol, genel maliyet kalemleri
  - Lojistik maliyet kalemleri
  - Tedarik zinciri yönetimi
  - Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik yönetimi kavramları
  - Tedarik zinciri yapısı, lojistikte MRP
  - MRP’ Ii imalat kaynaklarının planlanması
  - DRP , MRP’ Ii (ERP) , JIT
  - Lojistikte bilgi yönetimi
  - Bilginin hareketi , bilginin kontrol edilmesi
  - Bilgi teknolojisinin lojistik üzerine etkileri ,EDI ,ECR, QR, VRM kavramları
  - Uluslararası lojistik
  - Uluslararası lojistikte oyuncular, küreselleşme ve lojistik üzerine etkileri
  - Teslim şekilleri, Incoterms , pazarlama kanalları ve lojistik yönetimine etkileri
  - Pazarlama kanal çatışmaları ve çözümleri ,uluslararası şirketler
  - Modern yöntemler ile lojistik yönetimi
  - Süreçlerle yönetim , yeniden tasarım
  - Balanced Scorecard , envanter yönetimi, stok envanter kavramları
  - Stok devir hızı stok gün sayısı, stok modelleri
  - Depo yönetimi, depo özellikleri
  - Depo yerleşim düzeni, dizaynı ve analizi, depo dizaynında simulasyon faydaları
  - Depo yerleşim düzen ve dizayn prensipleri, depo düzen ve dizayn amaçları
  - İnsan faktörü Benchmarking , Benchmarking avantajları
  - Benchmarking yapılmasına karşı engeller
  - Depolama maliyetleri
  - Depo maliyet kalemlerinin dökümü
  - Depo yönetiminde bilgi boşluğunun yarattığı problemler, sipariş toplama sistemleri
  - Barcode sistemleri, Agy ve Konveyör ve Sorter Sistemler
  - Depo kuruluş yeri ile ilgili kararları etkileyen kararlar
  - Depo mülkiyeti kararı
  - Kullanılacak depo sayısının kararlaştırılması
 • POZİTİF DÜŞÜNME EĞİTİM PROGRAMI

  - Olaylar (Bireyleri zorlayıcı nitelikleri açısından farklılık gösterirler)
  - Tepkiler
  - Algısal
  - Kavramsal
  - Davranışsal
  - Biyo-Fizyolojik
  - Olumlu düşünme açısından hangi tepkiyi değiştirmeliyiz?
  - Neyi değiştirebilir, neyi değiştiremeyiz?
  - Düşünce, yorum, inanış dünyamız
 • YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI

  - Yönetici asistanlığının kurumdaki yeri ve önemi
  - Sekreter ve asistanlık arasındaki farklar
  - Başarılı bir asistanın sahip olması gereken nitelikler
  - Yönetim ve asistanlık
  - Yönetim fonksiyonları nelerdir, asistan bunları neden bilmelidir, işinde nasıl uygular?
  - Planlamanın önemi
  - planlama ve kişisel organizasyon / düzen
  - Organizasyon, koordinasyon, yöneltme ve denetim
  - Fonksiyonlarının uygulamasında dikkat edilmesi gereken faktörler
  - İletişim görevleri
  - İletişim nedir, etkili iletişim teknikleri
  - Sözlü iletişim
  - Telefonda iletişim
  - Telefonda dikkat edilmesi gerekenler
  - Yazılı iletişimde dikkat edilmesi gerekenler
  - Yazışma çeşitleri
  - Ziyaretçi karşılama ve ağırlamada dikkat edilmesi gerekenler
  - Belgeleme görevleri
  - Kayıt tutma ve önemi
  - Dosyalama teknikleri
  - Rapor çeşitleri
  - Düzenleme görevleri
  - Ofis düzenleme
  - Randevu düzenleme
  - Repertuar hazırlama
  - Toplantı organizasyonu
  - Seyahat organizasyonu
 • AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA VE YENİDEN YAPILANMA EĞİTİM PROGRAMI

  - Aile İşletmeleri
  - Kavramı, özellikleri, gelişimi
  - Kurucu ve diğer aktörler
  - Güçlü ve zayıf yönleri
  - Aile İşletmelerinin Yönetimi
  - Sorunları
  - Stratejik yönetimi
  - Profesyonelleşme
  - Yönetim devri
  - Geleceğin Yöneticilerinin Özellikleri
  - Örgütsel Yedekleme
  - Yönetim becerileri
  - Lider yönetici
  - Geleceğin girişimcileri
  - Yönetici Adayları Seçimi, Yetiştirilmesi
  - Yöntemler ve değerleme
 • DIŞ TİCARET YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI

  - Dış Ticarete giriş, dış ticaret kavramları, nasıl dış ticaret yönetici asistanı olunur?
  - İthalat nasıl yapılır? Peşin ithalat, vesaik mukabili ithalat, mal mukabili ithalat, akreditifli ithalat, kabul kredili ithalat ve uygulamaları
  - İhracat nasıl yapılır? Peşin ihracat, vesaik mukabili ihracat, mal mukabili ihracat, akreditifli ihracat, kabul kredili ihracat ve uygulamaları
  - Dış ticarette teslim şekilleri ve uygulamaları
  - İthalat mevzuatı ve uygulama örnekleri
  - İhracat mevzuatı ve uygulama örnekleri
  - Dış ticaret, kambiyo mevzuatı ve uygulama örnekleri
  - Bankalarda dış ticaret işlemleri ve departmanları
  - Dış ticaret firmaları banka işlemleri, kredi işlemleri, uluslararası kredi imkanları
  - Dış ticarette kullanılan belgeler ve örnekleri; Resmi Belgeler, Ticari Belgeler, Taşıma Belgeleri, Finansman Belgeleri, Finansman Belgeleri, Sigorta Belgeler
  - Uluslararası ticaretin en önemli konusu; akreditif, akreditif analizi ve uygulama örnekleri, akreditif küşadı okuma uygulamaları
  - Dış ticarette Klase Sistemi ve raporlama işlemleri
  - Dış ticaret firmalarının finans ve muhasebe işlemleri
  - Dış ticarette internetin önemi ve e-dış ticaret
 • ETKİLİ RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Genel ve/veya katılımcıların beklentileri
  - Niçin yazılı iletişime gerek duyulur? Neden yazarız?
  - Rapor ve diğer yazılı iletişimler
  - Yazmak ve okumak birlikte incelenmeli
  - Etkili Raporlama...
  - Örnekler
  - Raporlama/Yazma aşaması, Unsurlar;
  - Yazının hedefini belirlemek
  - Bilgi toplamak ve derlemek
  - Raporu yapılandırmak
  - Açıkça ve anlaşılır biçimde yazmak
  - Yazım dilini doğru kullanmak
  - Son düzeltmeleri yapmak
  - Önemli yerleri kontrol etmek
 • GİRİŞİM VE YATIRIM İÇİN PAZARLAMA PLANI HAZIRLAMA EĞİTİM PROGRAMI

  - Pazarlama kavramı
  - Pazarlama nedir?
  - Girişimcinin yaklaşım ve eğilimleri
  - Pazarlama değişkenleri
  - Pazarlama planı
  - Pazarlama planı oluşturma
  - Durum analizi
  - Rekabeti ve rakipleri değerlendirme
  - Pazar ve müşteri analizi
  - Swot analizi
  - Amaçlar ve stratejiler
  - Pazarlama amaçları ve stratejisi
  - Pazarlama stratejileri seçenekleri
  - Pazarlama eylem programı
  - Ürün kararları
  - Fiyat kararları
  - Dağıtım kararları
  - Tutundurma kararları
  - Planın uygulanması
  - Sorumlulukların dağıtılması
  - Finansal kaynakların değerlendirilmesi
  - Ölçme, değerlendirme ve düzeltme
  - Programların gözetimi
  - Sonuçları kontrol ve değerlendirme
  - Düzeltici adımlar
 • İŞ HUKUKU SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI

  - Yeni İş Kanununun Özellikleri, İş İlişkisinin Kurulması
  - Yeni İş Kanununun temel özellikleri, dayandığı ilkeler 1. Tanımlar
  - İşçi, işveren, işveren vekili kavramları
  - Alt işveren kavramı ve alt işverenliğe ilişkin uygulama sorunları
  - Geçici iş ilişkisi
  - Geçici iş ilişkisinin hukuki niteliği ve uygulaması
  - Geçici iş ilişkisinin alt işveren ve iş aracılığıyla ilişkisi
  - İş sözleşmesinin temel özellikleri, sözleşmeden doğan karşılıklı hak ve borçlar
  - Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi, belirli süreli sözleşmesi ayrımının sınırları
  - Tam ve kısmi süreli iş sözleşmeleri
  - Çağrı üzerine çalışma
  - Sözleşme yapma zorunluluğu halleri, özellikle özürlü ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü 2. Ücret ve Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi
  - Ücret
  - İşverenin ücretle ilgili temel yükümlülükleri
  - Ücretle ilgili yeni yasal düzenlemeler, işverenin ödeme aczine düşmesi ve ücretin gününde ödenmemesi
  - Çalışma süresinin düzenlenmesi
  - Çalışma süresinden sayılan haller, özellikle İş Kanunu m. 66/c nin önemi
  - Denkleştirme esası, postalar halinde çalışma ve gece çalışması
  - Fazla çalışma ve fazla çalışmaya ilişkin yeni düzenlemeler
  - Telafi çalışması
  - Kısa çalışma ve ücretsiz izin
  - Ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin
  - İş sözleşmesinde esaslı değişiklik ve İK. m. 22 ye göre esaslı değişiklik usulü 1. İş Sözleşmesinin Feshi
  - İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Genel Esaslar ve Fesih Türleri
  - Süreli fesih bildirimi ve genel sonuçları
  İş güvencesi: İşverenin süreli fesih bildiriminin geçerli nedene dayanması zorunluluğu
  - Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları
  - Geçerli fesih nedenleri
  - İşletme gerekleri
  - İşçinin yeterliliği
  - İşçinin davranışları
  - Fesihte eşit davranma ilkesi (İK. m. 5) ve uygulaması
  - Geçerli nedenle feshin haklı nedenle fesihle ilişkisi 2. İş Sağlığı ve Güvenliği
  - İş Kanununa göre işyerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda örgütlenmesi
  - İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
  - İşyeri hekimleri ve İşyeri Sağlık Birimi
  - İş Güvenliğinden Sorumlu Mühendis ve Teknik Elemanlar
  - İşverenin Yükümlülükleri
  - İşverenin önlem alma yükümlülüğü
  - İşverenin eğitim ve denetleme yükümlülüğü
  - İşverenin diğer yükümlülükleri
  - İş Güvenliği önlemlerinin alınmaması halinde işçilerin hakları
  - İş Görmekten Kaçınma Hakkı
  - Haklı Nedenle Fesih Hakkı
  - İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerine Aykırılığın Yaptırımları
  - İdari yaptırımlar
  - Hukuki yaptırımlar
  - Cezai yaptırımlar
 • KİŞİSEL SATIŞ EĞİTİM PROGRAMI

  - Satışta iletişim becerilerini etkin kullanmak için
  - Dil becerilerinin geliştirilmesi
  - Beden dilinin etkili kullanımı
  - Müşteri kavramı
  - Müşteri profilinin tespiti ve başa çıkma yolları
  - İkna edici ve paylaşımcı etkiler yaratma
  - Satışta ön hazırlık çalışmaları
  - Satış görüşmesi aşamaları
  - Satışta soru sorma ve dinleme teknikleri
  - Satışta rakipleri ve müşteriyi tanımanın önemi
  - Satıştaki engeller ve aşma yolları
  - İtirazlar ve uygun karşılamalar
  - Satış sonrası müşteri memnuniyeti
 • KONSANTRASYON EĞİTİM PROGRAMI

  - Konsantrasyonun tanımı
  - Konsantrasyonun gerekliliği
  - Konsantrasyon bozukluğu
  - Konsantrasyonun bozukluğunun nedenleri
  - Düşüncelerin denetlenmesi ve kontrol altına alınması
  - Dikkatimizi toplamanın yolları
  - Konsantrasyonu arttırmanın yolları
 • MARKA YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Marka Yaratma ve Kalite İlişkisi
  - Markanın tanımı
  - Markalaşmanın önemi
  - Markanın firmalar açısından faydaları
  - Markanın tüketiciler açısından faydaları
  - Marka Yaratma ve Kalite
  - Görüntü
  - Güvenirlik
  - Cevap Verme
  - Yeterlilik
  - Nezaket
  - Kredibilite
  - Güvenlik
  - Ulaşabilme
  - Kalite İyileştirme Faaliyetleri
  - Marka İmajı ve İhracata Etkileri
  - Markanın günlük hayatımızdaki yeri ve önemi
  - Markanın başarı şartları ve etkili marka stratejileri
  - Marka imajı ve ihracatın geliştirilmesindeki önemi
  - Marka Yönetimi Açısından Konumlandırma Stratejisinin Önemi
  - Konumlandırmanın tanımı
  - Konumlandırma stratejisi uygulamalarında takip edilecek basamaklar
  - Konumlandırma stratejisinde kullanılacak temel yaklaşımlar
  - Ürün özellikleri ve rakipler yaklaşımı
  - Fiyat ve kalite yaklaşımı
  - Kullanım ve uygulama yaklaşımı
  - Ürün ve kullanıcı ilişkisi yaklaşımı
  - Ürün sınıfı yaklaşımı
  - Kültürel simgeler yaklaşımı
  - Rakip yaklaşımı
  - Mal ya da hizmeti konumlandırmak için kullanılan yöntemler
  - Pazarda ilk olmak
  - Pazarda ürünü tek hale getirmek
  - Pazarda lider olarak konumlanmak
  - Karşı yer
  - Rakibi yeniden tanımlamak
  - Üretici işletmenin imajını kullanmak ya da üretim dalının genişletilmesi
  - Adlandırma
  - Mal ya da Hizmeti Yeniden Konumlandırmak İçin Kullanılan Yöntemler
  - Ürün içeriğini değiştirmek
  - Fiziksel değişiklik yapmak
  - Ürün kullanımını değiştirmek
  - İmaj değişikliği yapmak
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM) EĞİTİM PROGRAMI

  - CRM açısından müşteri
  - CRM nedir?
  - Müşteri odaklı işletme
  - CRM’nin ortaya çıkışı
  - Müşteri ilişkileri geliştirme
  - Müşterilerle iletişim
  - Müşteri hizmeti
  - Müşteri edinme ve elde tutma
  - Müşteri ilişkilerinin yarattığı değer
  - CRM ve e-ticaret
  - Özet ve değerlendirme
 • SATIŞTA ETKİN BAYİ YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Bayi yönetim etkinliklerinin geliştirilmesi
  - Satış kanallarının analizi
  - Bayi yönetim planı ve temel kriterler
  - Bayi yönetiminde satış örgütünün özellikleri
  - Bayi kanallı satış stratejileri ve müşteri segmentasyonu
  - Swot Analizi ile mevcut durum analizi ve iyileştirme planlarının hazırlanması
  - Sayısal verilerle müşteri değerinin ölçülmesi
  - Bayi performans ölçümleri
  - Satış hedeflerinin belirlenmesi ve satış aksiyonları
  - Tahsilat sistemi ve cari hesap takibi
  - Satış teşvik sistemi ve satış performansının ölçülmesi
  - Risk yönetimi
  - Bayilik kriterleri ve yeni bayiliklerin tesis edilmesi
  - Çatışma yönetimi ve problem çözme
  - Bayi yönetiminde kişisel etkinliklerin geliştirilmesi
  - Satış sunumlarında sayısal verilerden yararlanma
  - Algılama, muhakeme etme ve durumsal davranış becerisi geliştirme
  - Kararlılık ve yönetim felsefesinden yararlanma
  - Olumlu zihinsel tutum (Motivasyon)
  - Bayi yönetiminde etkili iletişim
  - Bayi yönetiminde teknik üstünlükler
  - Şirket bilgisi, şirket kültürü ve gücünden yararlanma
  - Ürün bilgisi, ürüne duyulan güven ve marka inancı
  - Sektörel bilgi ve pazarlamanın temel fonksiyonlarından yararlanma
  - Satış ve bayi yönetiminde temel finans
  - Bayinin mali yapısının analizi ve dikkat edilecek hususlar
  - Satış ve tahsilatta ortalama vade hesapları
  - Raporlama teknikleri
  - Etkili rapor yazmada biçimsel özellikler
  - İçerik yönünden rapor türleri
  - Rapor formatlarının kullanımı ve özellikleri
  - Satış geliştirme faaliyeti olarak etkin raporlama
 • STOK ve DEPO YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Stok yönetiminin amacı ve fonksiyonu ile stok yönetim modellerinin belirlenmesi
  - Stok maliyet hesaplamaları ile işletme sermayesi yönetiminde verimli stok yönetimi ve devir hızı hesaplamaları
  - Malzeme sınıflama, ürün ağacı oluşturma ve yerleşim planlaması ABC analizi
  - Giriş lojistiği
  - iç tedarik
  - çıkış lojistiği uygulamalarında stok yönetimi
  - Stok yönetimi performans değerlendirme teknikleri
  - Depo yeri belirleme
  - Depo tesis yapısı ve özellikleri
 • STRESLE BAŞETMEK VE STRESİ ÖNLEMEK EĞİTİM PROGRAMI

  - Stresin tanımı
  - Stres tipleri
  - Stresin insandaki değişik etkileri
  - Stresle başa çıkmayı engelleyen kişilik özellikleri
  - İçimizde stres nasıl oluşur?
  - İş yerinde stres faktörleri
  - Yaşamdaki rollerimizle ilgili stres faktörleri
  - Genel çevreden kaynaklanan stres faktörleri
  - Stresin sonuçları
  - Davranış bozuklukları
  - Ağır bozukluklar ve nedenleri
  - Stresin yeri
  - Davranış tarzı anket uygulaması
  - İnsan tipleri
  - Stresle başa çıkma yolları ( Relaksasyon )
  - Uygulamalı bedensel relaksasyon (gevşeme)
  - Uygulamalı nefes alma teknikleri
  - Uygulamalı zihinsel relaksasyon(gevşeme)
  - Stres ve kişisel iletişim tekniklerinin stres üzerindeki etkileri
  - Stresi yenmenin yolları
  - Çalışma hayatında stresi yenmeyi etkileyen faktörler
  - Biz bilinci
  - Delegasyon
  - Planlama ve programlama
  - Kişisel becerilerin iş tanımlarına aktarılması
 • SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Giriş (Süreç ve süreç yönetimine genel bir bakış)
  - Kapsam ve hedef belirleme
  - Sürecin analizi
  - Sürecin tasarımı
  - Değişikliklerin hayata geçirilmesi
  - Süreç kavramına giriş, süreçler ve yönetim sistemleri
  - Süreç öğelerinin tanımlanması
  - Süreç analizi / süreç haritaları çizimi
  - Süreç performansı
  - Kritik süreç belirleme
  - Süreç yönetimim ve süreçlerle yönetim
  - Süreç sahibi
  - Süreç iyileştirme
  - Sürekli iyileştirme
  - Süreç türleri
  - Girdi, çıktı, müşteri, tedarikçi ilişkisi
  - ISO 9001: 2000 kalite yönetim sistemi standardında süreç yönetimi
  - Mevcut süreçlerin analiz edilmesi
  - Süreçler arası ilişkiler
  - Süreç performans göstergelerinin belirlenmesi
  - Süreç iyileştirme ve çalışanların katılımı
  - Süreç iyileştirme çalışmalarının başlatılması
  - Süreç iyileştirme yöntemleri
  - Sonuçların test edilmesi
  - Süreçlerle yönetim
 • YÖNETİCİLER İÇİN MUHASEBE EĞİTİM PROGRAMI

  - Muhasebe sistemi uygulama genel tebliği ve vergi yasaları çerçevesinde finansal muhasebe ve organizasyonu,
  - Bazı temel kavramlar
  - Hesap sınıfı
  - Hesap grubu
  - Hesap
  - Yardımcı hesap
  - Muhasebede belge akışı ve kullanılan belgelerin vergi kanunları karşısında değerlendirilmesi
  - Tek düzen hesap planında alan tüm hesaplar işleyişi ve uygulamalar
  - Dönen varlık hesapları
  - Duran varlık hesapları
  - Kısa vadeli yabancı kaynak hesapları
  - Uzun vadeli yabancı kaynak hesapları
  - Özkaynak hesapları
  - Gelir tablosu hesapları
  - Nazım hesaplar
  - 7/A ve 7/B hesap seçeneklerinde maliyet muhasebesi hesapları, işleyişi, organizasyonu ve uygulamalar
  - Direkt ilk madde malzeme giderleri
  - Genel üretim giderleri
  - Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
  - Genel yönetim giderleri
  - Finansman giderleri
  - Ücret hesaplama, bordro düzenleme
  - Dönem sonu işlemleri açısından özellik arz eden durumlar
  - Envanter, değerleme
  - Reeskont, şüpheli ticari alacaklar, değersiz alacaklar ve vazgeçilen alacaklar -Amortisman kavramı ve amortisman hesaplamaları
  - Maliyet bedeli artırımı, yenileme fonu
  - Hesapların kapatılması
  - Dönem kar veya zararının tespiti, Temel mali tabloların düzenlenmesi
 • ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Her bireyin farklı algılayıp, farklı yaşadığı en değerli kaynağı: Zaman
  - Zamanı yönetmek
  - Zaman neden boşa harcanır?
  - Zaman hırsızlarını yakalayın
  - Hedefler
  - Hayaller
  - Direnç alanları
  - Öncelikler stratejisi
  - Zaman envanteri
  - Zaman tuzakları ve kurtulmanın yolları
  - Zaman kaybı kılavuzu
  - İletişim, odaklanma ve güç kazanma çalışmaları
  - (İletişim, Konsantrasyon, Motivasyon)
 • AB HİBELERİ İÇİN PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA EĞİTİM PROGRAMI

  - AB proje hazırlama tekniğine giriş(PCM)
  - Mantıksal çerçeve yaklaşımı
  - Analiz
  - Paydaş analizi
  - Sorun analizi VAKA ANALİZİ I
  - Analiz
  - Hedef Analizi
  - Strateji Analizi VAKA ANALİZİ II
  - Ön değerlendirme
  - Hedef seviyeleri:
  - Genel hedef,
  - Proje amacı,
  - Sonuçlar,
  - Faaliyetler.
  - Varsayımlar, riskler, önkoşullar
  - Başarı göstergeleri
  - Doğrulama kaynakları
  - Günün değerlendirmesi VAKA ANALİZİ III
  - Mantıksal çerçeveden faaliyet planı ve bütçeye geçiş
  - Faaliyet planı
  - Bütçe VAKA ANALİZİ IV
  - Hibe sistemi ve koşulları (Grant Scheme)
  - Genel koşullar
  - Uygunluk kriterleri
  - Tekliflerin değerlendirilmesi
  - Değerlendirme cetveli
  - Kontrol listeleri (İdari uygunluk, proje ve başvuru sahiplerinin uygunluğu)
  - Teknik ve mali değerlendirme Hibe Başvuru Formu
  - Eğitimi gözden geçirme
 • AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER EĞİTİM PROGRAMI

  - Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkilerde temel kavramlar
  - Avrupa Birliği tarihi ve Türkiye AB ilişkileri
  - Avrupa Birliği standartları
  - Avrupa Birliğinde Kalite Yönetimi
  - Avrupa Birliği ve rekabet
  - Gümrük Birliği ve Türkiye AB ticareti
  - Avrupa Birliğinin sosyal ve kültürel yapısı
  - Avrupa Birliği sosyal politikası
  - Avrupa Birliğinde eğitim ve araştırma
  - AB proje geliştirme ( Proje Döngüsü Yönetimi)
  - Uluslararası politik ekonomide temel kavramlar
 • BANKACILIK VE SİGORTACILIK EĞİTİMİ

  - Finansal Sistem, Finansal Kurumlar ve Bankalar
  - Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın Tarihsel Gelişimi
  - Banka Türleri
  - Bankaların Organizasyon Yapısı
  - Ticari Bankaların Fon Kaynakları
  - Ticari Bankaların Fon Kullanımları
  - Bankalarda Kredi Politikası
  - Bankacılık Hizmetleri
  - Bankacılık Düzenlemeleri, Bankaların Denetim ve Gözetimi
  - Bankalarda Performans Analizi
  - Para Ekonomisine Giriş ve Paranın Tanımı Sorunu
  - Bankaların Kaydı Para Yaratma Süreci -Para Arzının Belirlenmesi
  - Merkez Bankacılığı
  - Para Politikası Araçları
  - Para Politikasının Yürütülmesi
  - Döviz Kuru Hedeflemesi ve Döviz Kuruna Merkez Bankası'nın Müdahalesi
  - Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi
  - Para Talebi Teorileri
  - Finansal Yönetim ve Fonksiyonları
  - Paranın Zaman Değeri
  - Finansal Analiz
  - Başabaş ve Kaldıraç Analizleri
  - Finansal Planlama ve Kontrol
  - Çalışma Sermayesi Yöntemi
  - Nakit ve Nakit Benzerleri Yönetimi
  - Alacak ve Stok Yönetimi
  - Belirlilik Koşulları Altında Sermaye Bütçelemesi
  - Belirsizlik Koşulları Altında Sermaye Bütçelemesi
  - Kısa Vadeli Finansman
  - Orta ve Uzun Vadeli Finansman
  - Sermaye Maliyeti
  - Sermaye Yapısı
  - Kar Dağıtım Politikası Sigortacılık Teknik Eğitimi;
  - Temel sigorta bilgileri
  - Sigortacılıkta risk yönetimi
  - Sigorta türleri ve ana branşları
  - Reasürans ve sigorta aracıları
  - Türk sigorta sektörü genel değerlendirmesi
  - Hasar ve tahsilât uygulamaları
  - Sigorta sektörünün Avrupa Birliği'ne uyum süreci Saha Satış Becerileri Eğitimi;
  - Sigorta Satıcılığına Giriş
  - Saha Satış Planlaması
  - Potansiyel Müşteri Listesi Oluşturma
  - Randevu Alım Teknikleri ve Randevu Alımı
  - İtirazlar ve İtirazları Karşılama Teknikleri
  - Kapanış Teknikleri
  - Satış Sonrası Hizmet Planlaması
  - Saha Uygulama Planlaması (Sektör Şirket tarafından desteklenen) Saha Satış Eğitimi; - Kurumsal Kimlik - Sektörel Pazar Payı - Kurumsal İş İmkânları
 • BEDEN DİLİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Egzersiz: "Beden dilimiz neler anlatıyor?"
  - Takım oyunu: "Hangisinin mesleği hangisi?"
  - Beden dilinin öğeleri ve verilen mesajların analizi
  - Dış görünüş: Görünüşümüz iç dünyamızın aynasıdır!
  - Duruş ve oturuş biçimleri
  - Baş hareketleri
  - Yüz ifadeleri ve bakışlar
  - Jestler
  - Dokunma
  - Alan kullanımı
  - Araçlar
  - Ne zaman, nerede, nasıl bir giyim?
  - Takılarımız neler anlatır?
  - Nasıl bir makyaj
  - Renklerin dili
  - Savunmacı ya da açık iletişime dönük beden dili
 • BİLGİSAYAR PROGRAMI YAZILIM EĞİTİM PROGRAMI

  - Bilgisayar Programcılığı hakkında genel bilgi
  - Programlama dilleri
  - Programların derleme ve çalıştırılması
  - Koşul deyimleri
  - Karşılaştırma işlemleri
  - Mantıksal işlemler
  - Döngüler
  - Diziler
  - Fonksiyon bildirim tanımı
  - İşaretçi uygulamaları
  - Ana fonksiyona parametre aktarma
  - Dosya işlemleri
  - Standart giriş-çıkış birimleri
  - Hata iletileri
  - Bağlantılı listeler
  - Kuyruk yapısı
  - Yığın yapısı
  - Uygulama
 • CALL CENTER EĞİTİM PROGRAMI

  - Niçin müşteri ihtiyaçları değişir?
  - Tehlike nedir?
  - Call Center (Çağrı Merkezi) nedir?
  - Call Center’ın hedefi nedir?
  - Call Center’da kim çalışır?
  - Neden Call Center?
  - Call Center’lar nerede var (Dünya’da ve Türkiye’de)
  - Call Center’lar nerede kullanılıyor?
  - Call Center’ları kim kullanıyor?
  - Call Center hizmetleri ve çözümleri
  - Call Centerların sağlayacağı faydalar nelerdir?
  - CRM yolculuğu
  - Call Center’da İnsan Kaynakları Yönetimi nasıl olmalıdır?
  - İnsan Kaynağı neden önemlidir?
  - İnsan Kaynağına düşen görevler nelerdir?
  - Call Center’da kariyer olanakları?
  - Başarılı Call Center nasıl kurulur?
  - Call Center Sözlüğü
 • CALL CENTER SERTİFİKA PROGRAMI
 • DIŞ TİCARET İHRACAT VE İTHALAT YÖNETİMİ

  - Uluslararası Pazarlama Yönetimi Eğitimi
  - Dış Ticaret Ödeme Şekilleri Eğitimi
  - Dış Ticaret Teslim Şekilleri Eğitimi
  - Dış Ticaret Rejimi ve Mevzuatlar Eğitimi
  - Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi
  - Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi, Serbest Bölgeler Eğitimi
  - Uluslar arası Ticaret Hukuku Yönetimi Eğitimi
 • DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI

  - Dış ticarete başlangıç ve temel kavramlar
  - Dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri
  - Temel dış ticaret belgeleri
  - Dış ticaret mevzuatının tanıtılması
  - Gümrük mevzuatı ve gümrükleme işlemleri
  - Uluslararası ticaretin finansmanı, Eximbank Kredileri, risk yönetimi
  - Uluslararası pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
  - İhracat
  - İthalat uygulamaları
  - Ülkemizin genel idari yapısı ve bu yapı içinde dış ticaretin yeri
  - Teşvikler ve finansman imkanları
  - Yazışma modelleri ve teknikleri ile sözleşmeler ve ihtilaflar
 • EĞİTİCİNİN EĞİTİM PROGRAMI

  - Etkili iletişim teknikleri
  - Eğiticinin sahip olması gereken özellikler
  - Eğiticinin başarısını sağlayan öneriler
  - Eğitim öncesi hazırlıklar ve tasarım
  - Konu seçimi
  - Konu başlığı
  - Konu amacı
  - Konu kapsamı
  - Konu içeriğinin oluşturulması
  - Materyal seçimi
  - Materyal hazırlama
  - Bilimsel hazırlıklar
  - Teknik hazırlıklar
  - Katılımcı analizi
  - Eğitim öncesi sınav hazırlama
  - Eğitimin uygulanması
  - Eğitimde muhtelif uygulamalar
  - Örnek vaka, Rol-play, Müzakere, Grup çalışmaları, Beyin fırtınası, Yaratıcılık teknikleri
 • EMPATİK İLETİŞİM VE ÇATIŞMA ÇÖZME EĞİTİM PROGRAMI

  - Anlamak, Dinlemek
  - Kişilerarası etkili, sağlıklı iletişim ilkeleri
  - Dinleyenin ruh hali
  - İletişimi kesen sözel ve kişisel etmenler
  - İletişimde Etkinlik
  - Temel koşullar
  - Ne söyleyeceğimizi bilmek
  - Olduğu gibi kabul etmek
  - Pasif dinleme
  - Etkin dinleme
  - Kapı aralayıcılar
  - Dinleme Becerileri
  - Koşulları
  - İyi dinleyici
  - Sözel tepki
  - Açık ve kapalı uçlu sorular
  - Sen mesajı, ben mesajı
  - Evet Dedirtme
  - Çekişmemek
  - İnsanları problemden ayırmak
  - Çıkarlar üzerinde durmak
  - Ortak kazanc ve seçenekler
  - Objektif kriterler
  - En iyi seçenek
 • ERASMUS ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KURSU
 • ETKİLEYİCİ KONUŞMA VE DİKSİYON EĞİTİM PROGRAMI

  - Telaffuz Çeşitleri
  - Tekerleme çalışmaları
  - Melodik Konuşma
  - Ses renklerinin bilinçli hale getirilmesi
  - Konuya ve muhataba uygun konuşma
  - Nefesin Kullanımı
  - Diyafram çalışmaları
  - Vurgu ve Tonlama Teknikleri
  - Anlatımda Hayalin Kullanımı
  - İkna Teknikleri
  - Topluluk Önünde Konuşma
  - Hakimiyet kurma
  - Doğru İletişim
  - Hazırlık
  - Güne ve görüşmelere
  - Kıyafet Seçimi
  - Vücut Dili
  - Doğru kullanımı
  - Görgü ve Nezaket Kuralları
  - Mülakat Teknikleri
 • ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

  - İletişim sürecinin öğeleri
  - Mesajın anlaşılabilirliği için kilit sorular
  - Bireyin yaşantı alanı ve rollerinin iletişimde rolü nedir?
  - İki kişi arasındaki konuşma neleri içerir?
  - Konuşmada nelere dikkat edilmelidir?
  - Mesajın karmaşıklığı ve açıklığa kavuşturmanın yolları
  - Mesajın alımı ve gönderimindeki güçlükler (RESİM ANLATMA)
  - İletişimi geliştirmenin yolları
  - İletişim için kendimizi ve diğerlerini tanıma gerekliliği (Johari pencesi)
  - Etkili iletişimin yolları
  - İletişimin engelleri: alışkanlık, kızgınlık, korku, suçluluk duygusu vs.
  - İletişim aracı olarak dinleme
  - Etkin dinlemenin engelleri
  - Başarılı bir dinleme için yollar
  - Dinlemenin 4 düzeyi
  - İletişimde ağ sistemi
  - Sağlıklı bir iletişim için geri bildirim nasıl olmalıdır?
  - İletişim türleri (genel, odak, tıkanık,engelli vs.)
  - İletişimde algıların rolü
  - Hepimizin ortak dili beden
  - Etkili iletişim için büyülü bir formül
 • ETKİN SUNUM YÖNTEMLERİ EĞİTİM PROGRAMI
  -Etkili Sunuş İçin Üç Aşamadan Oluşur; 1. Hazırlanma
  - Dinleyiciler
  - Amaç
  - İçerik 2. Planlama
  - Oturumu Planlama
  - Özeti Planlama
  - Konuşma Şekli
  - Temel Konu
  - Özet 3. Pratik Yapma
  - Sunuş
  - Ön Hazırlıklar
  - Konuşma
  - Rahatsız Edici Hareketler
  - Sunuşta Kullanılan Araçlar (Tahta, Tepegöz, Projeksiyon, vb.)
  - Soru Cevap
 • ETKİN YÖNETİCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

  - Üretim-üretim yeteneği dengesinin sağlanması için gerekli önlemleri belirleyebilme
  - Yönetim süreçlerini ayırt edebilme
  - Yönetim-Lider ayırımını yapabilme
  - Verimli takımların gelişim aşamalarını açıklayabilme
  - Verimli takım yöneticisinin duruma bağlı özelliklerini ayırt edebilme
  - Verimli takım özelliklerine örnekler verebilme
  - İletişimde işe koşulan benlik durumlarına örnekler verebilme
  - Çatışmanın nedenlerini açıklayabilme
  - Çatışma yönetiminde işe koşulan problem çözme sürecini açıklayabilme
  - Motivasyon sürecini tanımlayabilme
  - Motivasyon yaklaşımlarının özelliklerini ayırt edebilme
  - Motivasyon yöntemlerini seçebilme
  - Yöneticinin eğitim ihtiyacını belirlemesinin önemini savunabilme
  - Yöneticinin neden eğitimci özellikleriyle donanık olması gerektiğini açıklayabilme
  - Eğitim-delegasyon ilişkisini gösterebilme
  - Üretim-üretim yeteneği dengesi
  - Yönetim süreçleri
  - Yönetici-lider
  - Verimli takımlar
  - İletişim-çatışma
  - Motivasyon
  - Eğitim ihtiyacı
  - Delegasyon
 • GİRİŞİMCİLKİK SERTİFİKA PROGRAMI

  - Girişimcilik, girişimcinin özellikleri,girişimciliğin evrimi ve felsefesi
  - İş kurmak ve yönetmek için gerekli beceriler
  - İş Planı, fizibilite çalışması: tanımlar, örnekler
  - Pazar araştırması, Pazar araştırmasının anlaşılması ve hazırlanışı
  - Pazarlama, 4P stratejisi, satış
  - Finans, başlangıç maliyetleri, İşletme maliyetleri, Nakit akışı,
  - Finansman temini, Kar / Zarar analizi, Başabaş Analizi
  - Üretim, tesis kurulumu, ekipman temini ve Alacak Yönetimi
  - Fizibilite ve İş planı, bölümleri ve detayları
  - İş Planı proje danışmanlığı
 • GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI EĞİTİM PROGRAMI

  - Dış ticarette uluslararası kuruluşlar, anlaşmalar ve AB mevzuatı
  - Dış ticarette ulusal kuruluşlar
  - Gümrük mevzuatı ve uygulamaları
  - Dış ticaretle ilgili gümrük mevzuatındaki temel ve genel hükümler
  - Gümrük tarifesi, eşyanın menşei ve kıymeti
  - Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması
  - Gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanım, kısıtlamalar, misilleme ,sahte menşeli eşyalar
  - Eşyanın gümrük bölgesine getirilmesi ve gözetimi
  - Özet beyan ve eşyanın boşaltılması
  - Geçici depolama
  - Eşyaların gümrük rejimlerine tabi tutulması
  - Beyanların tarafları bağlayıcılığı
  - Yazılı beyanlar
  - Diğer beyanlar
  - Antrepo, transit, ihracat, ithalat (serbest dolaşıma giriş), geçici ithalat, dahilde işleme, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve gümrük işlemleri
  - Diğer işlemler
  - Geçici çıkış ve geri gelen eşya
  - Posta ve hızlı kargo gümrük işlemleri
  - Gümrüklerde iş takibi ve çalışma zamanları
  - Mahrece iade işlemleri
  - A.T.A Karnesi işlemleri
  - Transit ticaret işlemleri
  - Bedelsiz ithalat, bedelsiz ihracat
  - Cezalar
  - Usulsüzlüklere ilişkin cezalar
  - Vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalar
  - İtirazlar
 • İLKYARDIM EĞİTİM PROGRAMI

  - Genel ilkyardım bilgileri
  - Hasta / yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
  - Hasta / yaralı taşıma teknikleri
  - Bilinç bozukluklarında ilkyardım
  - Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım
  - Kanamalarda ilkyardım
  - Yaralanmalarda ilkyardım
  - Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım
  - Zehirlenmelerde ilkyardım
  - Hayvan ısırmalarında ilkyardım
  - Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
  - Boğulmalarda ilkyardım
 • İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM PROGRAMI
  -İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi
  - İnsan Kaynakları Süreçleri
  - İnsan Kaynaklarının Rolü
  - Organizasyonel Yapılanma
  - Görev Tanımları
  - İş Akışları
  - Prosedürler
  - Yetkinlikler
  - Seçme Yerleştirme Süreci
  - Performans Yönetimi
  - Eğitim Yönetimi
  - Öneri Ödül Sistemi
  - Kariyer Planlama
  - Çalışan Memnuniyeti
  - Çalışan Motivasyonu
  - Zaman Yönetimi
  - Stres Yönetimi
  - Sunum Teknikleri
 • İŞ HAYATINDA DUYGUSAL VE ÇOKLU ZEKA EĞİTİM PROGRAMI

  - Çoklu Zeka
  - Beyin nasıl çalışır? Beyin nasıl çalışmaktadır.
  - İlişkilerde zeka etkisi
  - Hangi zekam gelişmiş
  - Coklu zeka testi
  - Deha katsayınız
  - Dilsel, mantıksal, görsel, bedensel, sosyal, müziksel, içe dönük zeka nasıl gelişir?
  - Çoklu zeka ve öğrenme
  - Duygusal Zeka
  - İnsan ilişkilerinde duygusal zeka etkisi
  - Basari ve EQ* EQ nedir?
  - Yüksek EQ iyi kariyer
  - EQ IQ farkı
  - EQ ve yöneticilik
  - İşyerinde duygusal zeka
  - Duygularımızı, denetlemek, yönetmek
  - Nasıl geliştiririm?
 • İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Tanımlar
  - Alt-üst işveren ilişkisi
  - Geçici işçi çalıştırmada sorumluluk
  - İş sağlığı ve güvenliğinin sosyal içerikli konu ve yasa maddeleri
  - İş kanununda geçen iş sağlığı ve güvenliği ile doğrudan ilgili maddeler
  - İş kazasını ve meslek hastalığını bildirme
  - İşçiyi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirme ve eğitim
  - İşyerinin durdurulma ve kapatılması
  - İş sağlığı ve güvenliği kurulu
  - İşyeri hekimi çalıştırma
  - İş güvenliğinden sorumlu mühendis çalıştırma
  - İşçinin işin güvenliğini gerekçe göstererek işi reddetmesi
  - Ağır ve tehlikeli işlerde sağlık raporu
  - İşveren ve işçinin sorumluluğu
  - Yeni yönetmeliklerin genel olarak iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı
  - Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik
  - Güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliği
  - Kazalara farklı bir bakış
  - İş kazası örnekleri, kaza nedenleri ve değerlendirmeleri
 • KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ ISO 9001 / HACCP / OHSAS PLANLAMA ? UYGULAMA EĞİTİM PROGRAMI

  - TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetimi Sistem Yaklaşımı
  - Kalite Kavramlarının Tanımları
  - Kalite Yaklaşımları
  - Kalite Maliyetleri
  - Kalite Yönetim Prensipleri
  - TS EN ISO 9000 Kalite Yönetimi Sisteminin Kapsamı
  - TS EN ISO 9001:2000
  - Proses Yaklaşımı
  - Gıda Güvenliğinde Sistem Yaklaşımı HACCP
  - Gıda Sektöründe Kalite ve Güvenlik Yönetimi
  - Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (Haccp)
  - Önemli Haccp Terimleri Ve Haccp İlkeleri
  - Haccp Sisteminin Uygulanması
  - Haccp Uygulanmasının Sağlayacağı Yararlar
  - Haccp ve Kalite Yönetim Sisteminin Entegrasyonu
  - İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetimi Sistemi OHSAS
  - Kaza Teorisi
  - Kaza Maliyeti
  - İş Kazalarının Etkileri
  - Meslek Hastalığı
  - OHSAS 18001
  - İş Sağlığı İş Güvenliği İçin Çerçeve
  - Risk Tayin Prosesi
  - İSG Programının Planlanması Geliştirilmesi
  - OHSAS ve Kalite Yönetim Sisteminin Entegrasyonu
  - Kalite Yönetimi Sistemlerinin Yasal Boyutları
  - Yasal Yükümlülükler
 • KARİYER YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Çalışma hayatında başarılı olabilmenin yolları ve bu yönde hazırlanma
  - Özsaygı ve özgüven geliştirme
  - İlgi, yetenek ve meslek değerlerini tanıma
  - Karar verme becerileri geliştirme
  - Plan yapma ve organizasyon becerisi geliştirme
  - İşgücü piyasası bilgilerini etkin kullanma
  - Etkili iş arama stratejileri
  - Özgeçmiş yazma teknikleri
  - Mülakatta başarılı olmanın yolları
  - İşte tutunmanın yolları
 • KASİYERCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI
  "KASİYER
  - HASTA DANIŞMANI
  - SATIŞ TEMSİLCİSİ" KURSUNA KATILIM KRİTERLERİ
  - İşkura kayıtlı olmak, Kayıtlı olmayanlar www.iskur.gov.tr adresinden üye olabilirler.
  - 18-30 yaş arası
  - En az lise mezunu
  - Açıköğretim ve yükseköğretimdeki ikinci öğretim öğrencileri de kurslara katılabilirler.
 • KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

  - İhtiyaçlar ve istekler
  - Güdüler
  - Motivasyonun tanımı ve önemi
  - Yönetici açısından
  - Çalışan açısından
  - Aile ve arkadaş çevresi açısından
  - Motivasyonda özendirici araçlar
  - Psikososyal araçlar
  - Çalışmada bağımsızlık
  - Sosyal katılma
  - Değer ve statü
  - Gelişme ve başarı
  - Çevreye uyum
  - Öneri sistemi
  - Psikolojik güvence
  - Sosyal uğraşlar
  - Örgütsel ve yönetsel araçlar
  - Amaç birliği
  - Yetki ve sorumluluk dengesi
  - Eğitim ve yükselme
  - Kararlara katılma
  - Bireysel motivasyon için altın tavsiyeler
 • KURUM KÜLTÜRÜ / TAKIMDAŞLIK / SİNERJİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Kurum kültürü ve takım ruhu uyumu
  - Yeni bir yol haritası çizmek
  - Türk kültüründe ekip çalışması
  - Neden takım çalışması
  - Sinerji yaratmak
  - Takım kurma ve yönetme
  - Takım gelişiminin aşamaları
  - Takımın büyüklüğü
  - Takım çalışması kimlerle yapılır?
  - Birlikte çalışma becerileri
  - Takım neden başarısız olur?
  - Takım neden başarısız olur? Bireysel nedenler
  - Başarılı ve başarısız ekiplerin özellikleri
  - Problem çözme aşamaları
  - Takım çalışmasında gelinecek en son nokta
 • LOJİSTİK VE STOK YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Lojistik tanımı ve tarihsel gelişimi
  - İş yaşamında lojistik
  - Lojistik yönetimine giriş
  - Lojistik yönetimi-lojistik, stratejisi ve planlanması
  - Malzeme tedarik yönetimi
  - Ürün dağıtım lojistiği
  - Üretim lojistiği
  - Üret veya satın alma kararında öncelikler
  - Sıfır Kar Noktası analizi
  - Süreç yönetiminde satın alma kararları
  - Satın alma teknikleri
  - Satın alma ya da dış kaynak kullanımı yönetimi ( 3PL )
  - Verimlilik analizleri
  - Stok devir hızı
  - İşletme stratejisinin planlanması
  - Lojistikle ilgili karar tercihleri
  - Lojistik ve müşteri memnuniyeti
  - Kalite ve müşteri şikayetleri
  - Lojistik servis kalitesinin müşteri sadakatine etkisi
  - Lojistik kurumları için performans kriterleri
  - Müşteri hizmetleri standartları
  - Lojistik organizasyonlarda standart süreç
  - Malzeme ihtiyaçları planlaması ( MRP )
  - Tedarik zinciri yönetiminde çağdaş yaklaşım
  - Tedarik zinciri yönetiminde yönetim ve iş akış şeması
  - Dağıtım kanalı yönetimi
  - Dağıtım ağının stratejik planı
  - Dağıtım ağının gereksinimlerinin tespit edilmesi
  - Envanter ve stok kavramları
  - Stok seviyesi planlanması ve yönetimi
  - ABC Analizi
  - Ekonomik sipariş miktarı
  - Stok planlamada İtme Modeli-Çekme Modeli
  - Stok kontrolünde matematik uygulamaları
  - Etkin satın alma teknikleri ve satın alma maliyeti
  - Depo tasarımı, depo yönetimi, stok yönetimi
  - Tesis içi malzeme taşıması
 • LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

  - Temel lojistik prensipleri
  - Taşıma, lojistik nedir? Entegre lojistik görüşü , temel lojistik unsurlar
  - Modern ekonomide lojistik yönetiminin önemi
  - Ürün ve lojistik , ürün özellikleri , lojistik hizmet türünün seçimi
  - Taşıma türlerinin özellikleri , lojistikte organizasyonlar , lojistikentegrasyon tipleri
  - Lojistik maliyetler
  - Planlama ve kontrol, genel maliyet kalemleri
  - Lojistik maliyet kalemleri
  - Tedarik zinciri yönetimi
  - Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik yönetimi kavramları
  - Tedarik zinciri yapısı, lojistikte MRP
  - MRP'Ii imalat kaynaklarının planlanması
  - DRP , MRP' Ii (ERP) , JIT
  - Lojistikte bilgi yönetimi
  - Bilginin hareketi , bilginin kontrol edilmesi
  - Bilgi teknolojisinin lojistik üzerine etkileri ,EDI ,ECR, QR, VRM kavramları
  - Uluslararası lojistik
  - Uluslararası lojistikte oyuncular, küreselleşme ve lojistik üzerine etkileri
  - Teslim şekilleri, Incoterms , pazarlama kanalları ve lojistik yönetimineetkileri
  - Pazarlama kanal çatışmaları ve çözümleri ,uluslararası şirketler
  - Modern yöntemler ile lojistik yönetimi
  - Süreçlerle yönetim , yeniden tasarım
  - Balanced Scorecard , envanter yönetimi, stok
  - envanter kavramları
  - Stok devir hızı
  - stok gün sayısı, stok modelleri
  - Depo yönetimi, depo özellikleri
  - Depo yerleşim düzeni, dizaynı ve analizi, depo dizaynında simülasyon faydaları
  - Depo yerleşim düzen ve dizayn prensipleri, depo düzen ve dizayn amaçları
  - İnsan faktörü Benchmarking , Benchmarking avantajları
  - Benchmarking yapılmasına karşı engeller
  - Depolama maliyetleri
  - Depo maliyet kalemlerinin dökümü
  - Materials Handling
  - Ürünlerin Elleşlenmesi
  - Ürünlerin Elleşlenmesinde amaçlar ,Ürün Elleşlenmesi prensipleri , depo verimkriterleri
  - Depo yönetiminde bilgi boşluğunun yarattığı problemler, sipariş toplamasistemleri
  - Barcode sistemleri, Agy ve Konveyör ve Sorter Sistemler
  - Depo kuruluş yeri ile ilgili kararları etkileyen kararlar
  - Depo mülkiyeti kararı
  - Kullanılacak depo sayısının kararlaştırılması
 • MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Genel çerçeve ve temel bilgiler
  - Amaca yönelik mülakat yapabilmek
  - İdeal görüşmeci değil, iyi planlama.
  - Kendi farkındalığı yüksek görüşmeci
  - Mülakat sürecini planlama
  - Tarz farkındalığı: görüşmeci
  - aday
  - Hazırlık ve planlamanın önemi
  - Amaç belirleme; olumlu giriş
  - Öncelikli, işe yönelik özelliklere hakimiyet
  - Mülakat sorularını planlama, beklentiler
  - Soru sorma tekniklerine hakimiyet
  - Görüşmenin dengesini kontrol
  - Kurumsal kültürü doğru temsil; kurumsal dil
  - Geri bildirim, destekleme, açıklık
  - Mülakat / akış teknikleri
  - Yapılandırılmış akış
  - Serbest akış
  - Durumsal/esnek akış
  - Boyut farkındalığı
  - İş boyutu
  - Davranış boyutu
  - Yetkinlikler
  - "Yetkinlik" nedir?
  - Yetkinlikler nasıl "anlaşılır"
  - Mülakat sürecini yönetmek
  - İletişim mekaniği
  - ortam, interaktif denge
  - Hatadan kaçınma: halo etkisi, zıtlık etkisi, sterotip
  - Karşılıklı beklentiler, net ve açık olabilme
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM) EĞİTİM PROGRAMI

  - CRM açısından müşteri
  - CRM nedir?
  - Müşteri odaklı işletme
  - CRM’nin ortaya çıkışı
  - CRM’nin boyutları
  - Müşteri ilişkileri geliştirme
  - Müşterilerle iletişim
  - Müşteri hizmeti
  - Müşteri edinme ve elde tutma
  - Müşteri ilişkilerinin yarattığı değer
  - CRM ve e-ticaret
  - Özet ve değerlendirme
 • MÜZAKERE BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Müzakereye Hazırlık
  - Mevcut durum analizi
  - Uygulama: Kim güçlü?
  - Hedef ve strateji belirleme
  - Zamanlama
  - görüşme süreci planı
  - Fiziksel ve zihinsel hazırlık
  - Stratejik davranış / yaklaşım
  - Prova
  - Uygulama: Ne kazanabilirsen
  - Strateji Seçimi ve Uygulaması
  - Ana stratejiler
  - Ara Stratejiler
  - Müzakere Süreci Taktikleri
  - Müzakere mekanı ve görüşme konuları tespiti
  - Talepleri ve önerileri sıralama
  - Aradaki farkları küçültme
  - Nihai pazarlık
  - Uygulama: Otomobil
  - Rekabetçi Müzakere Taktikleri
  - Uygulama: Vaka çalışması
  - Birebir rol canlandırma
  - İşbirliği "Kazan-Kazandır"
  - Temel konular
  - İşbirliğinin faydaları
  - İşbirliği süreci
  - İşbirliği ile anlaşmazlıkların çözülmesi
  - Uygulama: Vaka çalışması
  - Birebir rol canlandırma
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Pazarlama tanımı ve kapsamı
  - Pazarlama anlayışındaki gelişmeler
  - Pazar tanımı ve pazar çeşitleri
  - Pazarlama çeşitleri
  - Pazarlamayı etkileyen işletme dışı ve içi faktörler
  - Pazarlama yönetim süreci
  - Pazarlama araştırmaları ve süreci
  - Tüketici pazarları
  - Endüstriyel (örgütsel) pazarlar
  - Uluslararası pazarlar
  - Pazarlama karması
  - Internette pazarlama
  - Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
  - Pazarlama bölümünün organizasyonu
  - Pazarlama faaliyetlerinin denetimi
  - Özet ve değerlendirme
 • PERAKENDE MAĞAZA YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Mağaza türleri ve mağazacılık
  - Mağaza düzenleme anlayışı ve teknikleri
  - Satış elemanı ve satış yöneticisinin mağazacılıktaki rolü
  - Müşteri hizmetleri ve müşteri ilişkileri
  - Satışı sonuçlandırmak
  - Satış sonrası müşteri hizmetleri
  - Mağaza yönetimi ve yöneticiliği Mağazanın verimliliğinin ve karlılığının arttırılmasında mağaza yöneticisinin rolü
  - Mağazacılık uygulamaları
 • PERFORMANS YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Değişimin getirdiği yeni performans boyutu
  - Performans değerlendirmesi neden bu kadar önemlidir?
  - Performans değerlendirmesinin amacı nedir?
  - Performans değerlendirme ne değildir?
  - Performans değerlendirmenin olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir?
  - Performans değerlendirmedeki olası hatalar
  - Değerlendiricilere ne eğitimi verilmelidir?
  - Bireysel performans değerlendirme
  - Performans değerlendirme kriterleri
  - Performans değerlendirmeyi kim yönetecek ?
  - Performans değerlendirmenin kullandığı temel veriler
  - Katılımcı performans değerlendirme yönetim sisteminin amacı nedir?
  - Uygulama aşamaları
  - Katılımcı performans değerlendirme yönetim sisteminin sonuçları
  - Kurumsal performansının yükseltilmesi
  - Yönetimde risk üstlenmek gerekli mi?
  - Yetkinin ve sorumluluğun devredilmesi
  - Kurumsal karar vermek
  - Kurumsal performans planlaması yapmak
  - Performansa dayalı büyümeyi planlamak
  - Performans yönetiminde zamanı etkili kullanmak
  - Performans yönetim sisteminin değerlendirilmesi
  - Teknik bilgi
  - beceri
  - İş alışkanlıkları
  - Performansa dayalı kalite
  - müşteri hizmetleri yönetimi
  - Performansa dayalı kişisel gelişim yönetimi
  - Sistemin güvenlik alışkanlıkları ve kritik kontrol noktaları
  - Performans değerlendirme formu
  - Değerlendirici rolü
  - Etkili değerlendirmenin anahtar prensipleri
  - İnsan kaynaklarının performansını sistematik artırma
  - Performans değerlendirme sisteminin kurulması
  - Performansa dayalı ücret sistemi
  - Performansa dayalı prim sistemi
  - Performansa dayalı eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve programın oluşturulması
  - Performansa dayalı kariyer planlama sisteminin kurulması
  - Performansa dayalı ödül sistemlerinin oluşturulması
  - Performansa dayalı iş süreçlerinin yönetimi ve iyileştirilmesi
  - Performansa dayalı iş geliştirme
  - Performansa dayalı sistem analizi
  - Performansa dayalı sistem yönetimi
 • PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Proje yönetiminin gelişimi
  - Proje ortamı
  - Üst yönetimin görev ve sorumlulukları
  - Proje yöneticisi
  - Proje yöneticisinin seçimi
  - Sık rastlanan proje yönetim sorunları
  - Proje planlama ve organizasyon
  - Ekip yönetimi ve liderlik
  - Proje toplantıları
  - Motivasyon
  - Çatışma yönetimi
 • SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ

  - Sağlık İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon
  - Stratejik Sağlık İşletmeleri Yönetimi
  - Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
  - Sağlık İşletmelerinde ISO 9001
  - Sağlık İşletmelerinde JCI Akreditasyonu
  - Sağlık Sigortaları ve Sağlık Hukuku
  - Performans Değerlendirme Teknikleri
  - Sağlık İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulama Örnekleri
  - Hemşirelikte Performans Yönetimi
  - Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi
  - Hasta Hakları ve Etik
  - Hastanelerde Maliyet Teknikleri
  - Hasta Güvenliği ve Çalışan Güvenliği
  - Sağlık Bilgi Sistemi
  - Müşteri İlişkileri Yönetimi
  - Sağlık Uygulama Tebliği(SUT)
  - SGK Sözleşme ve Cezaları
  - Yatırım ve Finansal Analiz
  - Hastane İçi Birim Yönetimi
  - Toplam Kalite Yönetimi
  - Risk Yönetimi
  - Hastane Yönetiminde İnsan Kaynakları
  - JCI Standartları
  - Sağlık Bilişim Sistemleri
  - Sağlık Yönetiminde Seçilmiş Konular
  - Lojistik ve Satınalma Yönetimi
  - ISO 9001 Kalite denetçiliği (Ayrıca ISO 9001 Kalite Denetçisi sertifikası da verilmektedir)
  - Çatışma Yönetimi
  - İletişim ve kişiler arası ilişkilerin geliştirilmesi
  - Problem Çözme Teknikleri, Poka Yoke
  - Telefonda etkin iletişim
  - Inovasyon ve Mor inek
 • SATIŞ VE PAZARLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Satışta açılış ve ilk izlenim
  - Satışta 4 önemli faktör
  - Farklı müşteri tiplerine uygun yaklaşımlar
  - İtiraz çeşitleri ve itirazları yanıtlama
  - Satın alma sinyalleri
  - Zor durumlarla başa çıkmak
  - Satışı sağlama teknikleri
  - Örnek olay ve rol oynama (Turizm Pazarlaması)
  - Başarısız ve başarılı satışın nedenleri
  - Satış sonrası hizmetler ve müşteri ilişkileri
  - Müşteri ilişkileri neyi ifade eder?
  - Müşteri ilişkilerini olumlu etkileyen eylemler nelerdir?
  - Müşteri ilişkilerini olumsuz etkileyen eylemler nelerdir?
  - Etkin müşteri ilişkileri oluşturmanın temel ilkeleri
 • SATIŞ YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Satış ve satış yönetimi
  - Satış çeşitleri
  - Satış gücünün ve satıcının firma içindeki yeri ve önemi
  - Satışta başarılı olmak için
  - Satışçıların kişisel özellikleri
  - Satış gücünün örgütlendirilmesi
  - Satış elemanlarının seçimi
  - Satış elemanlarının eğitimi
  - Satış gücünün motivasyonu
  - Satış bölgeleri
  - Satış kotaları
  - Satış tahminleri
  - Satış bütçeleri ve satış giderleri
  - Satışçıların denetimi ve değerlendirilmesi
  - Kişisel satış
  - Satışın ahlaki boyutları
  - Özet ve değerlendirme
 • STRATEJİ VE TAKTİK GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI

  - Strateji üretmek, tedarik zincirini oluşturan her parçanın işi olduğu için bu eğitim şirket içindeki her departmandan öğrenmeye hazır, farklı ve geniş düşünen herkese açıktır
  - Strateji Geliştirme Teknikleri
  - Stratejinin Önemi
  - Stratejinin Tanımı
  - Stratejik Planlama ve Gerekliliği
  - Şirkete Değer Yaratma
  - Stratejik Analiz (Müşteri, Rakip, Şirket Analizleri)
  - SWOT Analizi (Uygulama)
  - Stratejik Düşüncenin Önemi
  - İş Geliştirme Teknikleri (Uygulama)
  - Stratejik Planlamanın Temel Öğeleri a. Vizyon b. Misyon c. Hedefler d. Stratejiler e. Politikalar f. Taktikler
  - Stratejik Zorluklar
  - Liderlik
  - Arama Konferansı
 • STRATEJİK İŞ PLANI HAZIRLAMA UYGULAMASI EĞİTİM PROGRAMI

  - İş planı özeti
  - Temel nitelikler ve kuruluş dönemi planı
  - İş fikrinin piyasa ve talep araştırması
  - İşletme pazarlama planı
  - Pazarlama aktivite planı
  - Ürün ve hizmette kullanılacak temel süreçler ve üretim planı
  - İş akış şeması
  - Üretim planı
  - Hammadde ve diğer malzemeler temin koşulları tablosu ile temin planı
  - Ürün / hizmet satış planı
  - Üretim ve üretim dışı işgücü planı
  - Örgütlenme ve yönetim planı
  - İşletme örgüt şeması
  - Görev yetki ve sorumluluklar
  - Finansal planı
  - Başlangıç ve yatırım sermayesi ihtiyacı tablosu
  - Yıllık işletme giderleri
 • STRESİ YAŞAM ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRME
  STRESİN SEBEBLERİ
  - Stresin Oluşması
  - Stres ve Kişilik
  - Stres ve Yaşam Tarzı
  - Çevresel ve Kimyasal Nedenler
  - Gerilim Sinyalleri
  - Duygusal Destekler
  - İç Motivasyon Teknikleri YAŞAM TARZINISTRESE KARŞI KORUMAK
  - Var olma Sanatı
  - İlişki Kurma Becerileri
  - Kişisel Alan ve Konfor
  - Beslenme ve Egzersiz YÜKSEK STRESDURUMLARI
  - Stres Çözümleri
  - Genel Sağlık Sorunları
  - Duygusal ve Davranışsal Sorunlar
  - Aile Sorunları
  - Çevresel Problemler
  - İş Sorunları GEVŞEME YOLLARI
  - Egzersiz, beden hareketleri
  - Solunum uygulaması
  - Gıda kontrolü
  - Hobi edinmek
  - Değişmeyecek durumları kabullenmek
 • TAKIM KURMA EĞİTİM PROGRAMI

  - Takım kurma oyunları
  - Biz bilincinin anlamı ve Biz Bilinci oluşturmanın önündeki engeller
  - Kazan
  - Kazan Yaklaşımı
  - Takım nedir? Takımların tipleri nelerdir?
  - Takım çalışmasının amaçları ve yararları nelerdir?
  - Takım Oyunu: "Yaratıcı düşünce üretme"
  - Grup çalışması: "Etkin takımlar..."
  - Performansı yüksek takımların özellikleri
  - Test: "Takımınızın rekabet gücü ne düzeyde?"
  - Test: "Nasıl bir takım oyuncusuyum?"
  - Takım oyuncusu stilinin analizi
  - Takım içi iletişimi, işbirliğini, güveni ve motivasyonu geliştirmeye yönelik çalışmalar
  - Takım oyunları
 • TELEFONLA PROFESYONEL İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Etkin görüşme
  - Konuşma öncesi
  - Not almak
  - Kendinizi tanıtmak
  - Gülümsemek/Sesi iyi kullanmak
  - Firma imajını korumak
  - Sabır ve nezaket
  - Anladığınızdan emin olmak
  - Arayanı istediği yere ulaştırmak
  - Dinlemek
  - Beklemeye almak
  - Söz hakkı tanımak
  - Telefonu kapatırken
  - Yöneticiniz ve is arkadaşları ile konuşmak
  - Söylenmeyenleri anlamak
  - Telefon görgü kuralları
  - Uluslararası görüşme
 • TEMEL WEB TASARIMI EĞİTİM PROGRAMI

  - HTML
  - HTML nedir ve HTML’nin yapısı
  - XHTML nedir ve XHTML’nin yapısı
  - HTML editörlerinin tanıtımı ve Macromedia Dreamweaver’ın kullanımı
  - Temel HTML komutları
  - Multimedia ögesi nedir
  - Multimedia ögesi eklemek için HTML komutları
  - Multimedia ögelerini düzenleme
  - DHTML
  - DHTML nedir ve DHTML’nin yapısı
  - Script dilleri nedir ve JavaScript'in yapısı
  - Temel scriptlerin kullanımı
  - CSS nedir ve CSS’nin yapısı
  - CSS?in kullanımı
  - Web sitesinin yayınlanması
  - Ücretli/ücretsiz server kullanarak sayfanın yayınlanması
  - Bir FTP programı (Internet Explorer / CuteFTP) kullanarak sitenin güncellenmesi
  - Arama motoru nedir ve arama motorlarına kayıt yapma
 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamadan Beklenen Yararlar
  - Kuruluşun Gelecekte Ulaşmak İstediği Hedef, Vizyon, Misyon ve Değerler
  - Müşteri Odaklı Çalışmak için Sağlanması Gereken Koşullar
  - Sürekli Gelişme Kavramının Ölçülmesi
  - AR-GE’ nin Yapısı
  - Kaizen Modelinin Uygulanışı
  - Çalışanların Katılımı
  - Toplam Kalite Yönetimi Hangi Kuruluşlarda Uygulanabilir?
  - Kalite Çemberleri
  - Toplantılar Olağan Olarak ne Kadar Sürer ve Hangi Sıklıkla Düzenlenir?
  - Bir Toplantıda Neler Yapılır? Üyeler Soruna Nasıl Yaklaşmalıdır?
  - Sistem Nasıl Çalışır?
  - Üyeler Uzmanların Hizmetlerinden Nasıl Yararlanır?
  - Yürütme Komitesinin Görevleri Nelerdir? Yürütme Komitesinde Kimler Bulunmalıdır?
  - Rehber Kimlerdir? Ve İşlevi Nedir?
  - Birim Şefinden başkası da Lider olabilir mi?
  - İş İle Grup Etkinlikleri Arasında Bir İlişki Var mıdır?
  - Üyelerin Seçtiği Sorun Alanları Nelerdir?
  - Sorun Önlemeye yönelik yaklaşım ve Güvenlik Konuları
  - Ölçmeye, Bilgiye, İstatistiğe Dayalı Yaklaşım
  - Önerilerin Uygulanması
  - Sonuç Değerlendirmeleri Nasıl Yapılır?
  - Yönetime Sunuş Şekli Nedir? Ne Amaçla ve Hangi Aralıklarla Yapılır? Niçin Önemlidir?
  - Nasıl Bir Eğitim Programı? Ne Zaman ve Hangi Konularda Eğitim?
 • TOPLANTI YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Toplantı türleri
  - Toplantı yerleri ve özellikleri
  - Toplantılarda oynanan roller
  - Toplantılarda oynanan oyunlar
  - Toplantı yönetiminde başarısızlık nedenleri
  - Etkili ve verimli toplantı yönetimi teknikleri
  - Toplantı öncesi kurallar
  - Toplantı sırasında kurallar
  - Toplantı sonrası kurallar
  - Toplantı yönetiminde soru tipleri ve soru sorma teknikleri
  - Toplantıya katılanların görevleri
 • ULUSLARARASI PAZARLAMA EĞİTİM PROGRAMI

  - Uluslararası pazarlamanın tanımı ve içeriği
  - İşletmelerin dış pazarlara açılma nedenleri
  - Uluslararası pazarlama yönetimi
  - İşletmelerin uluslararası pazarlama faaliyetlerine katılma dereceleri
  - Uluslararası pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler
  - Uluslararası pazarlamada mamul
  - Uluslararası pazarlamada fiyat ve ödeme şekilleri
  - Uluslararası pazarlamada tutundurma
  - Uluslararası pazarlamada dağıtım
  - Uluslararası pazarlamada örgütlenme
  - Uluslararası pazarlama araştırmaları
  - Özet ve değerlendirme
 • ULUSLARARASI TİCARET VE İŞ DİLİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Uluslararası zenginliğin oluşturulması
  - Uluslararası ticaret ve toplum
  - Kurumlar ve sosyal sorumluluk
  - Uluslararası perakendeciler, tedarikçiler, yenilik ve arz
  - İşgücü, sermaye ve kaynaklar
  - Uluslararası kazançlar, gelirler ve mali getiriler
  - Uluslararası işletme yükümlülükleri
  - Çevre sorunları ve devletin sorumluluğu
  - Uluslararası iş ve ürün ahlakı
 • YARATICI / ÜRETKEN DÜŞÜNME TEKNİKLERİ EĞİTİM PROGRAMI

  - Kişiyi Yaratıcı Yapan Unsurlar
  - Yaratıcılık nitelikleri
  - Merak, risk alma
  - Paradigma bağımsızlığı-Deneyim
  - Israrcılık
  - Yaratıcılık ve Spontanite
  - Akıl Unutsa da Beden Hatırlar
  - Yaratıcılık ve Zeka
  - Zihinsel etkinlik alanları
  - Sorun çözme süreci
  - Zeka ile ilişkisi
  - Yaratıcı kişiler
  - Dikey ve etraflı düşünme
  - Algılama ve yaratıcı düşünme
  - Algı yanılgısı
  - Sınırsız düşünün
  - Dikkat çok önemli
  - Yaratıcılık Oturumu
  - Fikir tartışması
  - Yaratıcı Düşünce Testi
 • YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
 • YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS EĞİTİM PROGRAMI

  - Finansman, Finansman Fonksiyonu ve Temel Finansal Kararlar
  - Finans Nedir? Finansal Yönetim Nedir?
  - Modern Finansman Anlayışı Nedir?
  - Finansal Yöneticinin Temel Karar Alanları Hangileridir?
  - Kurumsal Yönetişim Nedir?
  - Finansal Tablolar (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ...)
  - Finansal Tablo Bilgilerinin Yönetsel Kararlarda Kullanılması
  - Finansal Tabloların Analizi, Karşılaştırmalar ve Yorumlanması Tablo Analiz Teknikleri
  - Finansal Planlama ve Fon Gereksiniminin Tahmini
  - Kısa Vadeli, Kar-Hacim-Maliyet İlişkileri
  - Bütçeleme
  - Paranın Zaman Değerine İlişkin Uygulamalar
  - Faiz hesapları, vadelendirme, geri ödeme planları
  - Optimal Sermaye Yapısının Belirlenmesi ve Sermaye Maliyeti İşletme Finansman Kaynaklarının Seçimi
  - Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler
  - Sermaye Bütçelemesi Nedir?
  - Proje Değerleme Yöntemleri
  - Fizibilite Etüdlerinin Finansal Analizi
  - İşletme Değerinin Belirlenmesi
  - Genel Değerlendirme